VÅRA TJÄNSTER

"Varje gång vi läser något sker ett litet mirakel" säger hjärnforskaren Martin Ingvar. Men detta mirakulösa tydande av tecken går inte automatiskt för alla. Det är här vi kan vara till hjälp. Kanske du vill veta om du har dyslexi? Kanske du vill ha hjälp med hur du på bästa sätt kan underlätta läsningen och skrivandet?  Behöver du strukturerad lästräning? Behöver du som skola handledning eller studiestöd för elever med läs-och skrivsvårigheter? Vi skräddarsyr efter önskemål.


Dyslexiutredning

Vi genomför en komplett dyslexiutredning inom 2 månader. Vi är certifierade användare av dyslexiscreeningtestet LOGOS. Alla test vi använder är normerade och har god diagnostisk tillförlitlighet. Våra utredningar är godkända ända upp på universitetsnivå.

Ring och boka tid för ett inledande, kostnadsfritt samtal.

Kostnad för en dyslexiutredning: 8 000 kr


Pedagogisk kartläggning

För att kunna möta en elev på rätt nivå och ge rätt stöd är det viktigt att veta vilka elevens starka och svaga sidor är. Genom att göra en pedagogisk kartläggning av läs- och skrivförmågan kan man få en indikation på om det handlar om specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Resultatet av kartläggningen kan även vara ett hjälpmedel för skolan i sin strävan att stödja eleven på bästa sätt.

Kontakta oss för mer information.

Kostnad för en pedagogisk kartläggning: 3 000 kr

Studiestöd - privatpersoner

Det studiestöd vi erbjuder har som syfte att ge verktyg som behövs för att klara sina studier på bästa sätt. En del behöver strukturerad träning, medan andra behöver tips på strategier och studieteknik. Studiestödet är dock inget "quick-fix". Vi har studiepaket om 10 timmar, där innehållet anpassas efter behov. Vi erbjuder även ett paket om 4 timmar med fokus på studieteknik och strategier. 

Kostnad för studiepaket om 10 timmar: 6 000 kr

Kostnad för studieteknikspaket: 2 400 kr

Stöd till skolor


Vi tillhandahåller hjälp och stöd till skolans elever med läs- och skrivsvårigheter och till personalen genom

  • att utföra pedagogiska kartläggningar och analyser.
  • ge handledning till personal.
  • strukturerad träning och annat individanpassat stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter.
  • miniföreläsningar efter önskemål och behov.

Handledning

Föräldrar

Vi träffar dig/er och presenterar redskap att hjälpa ditt/ert barn med läs- och skrivsvårigheter på bästa sätt. Träffarna sker med eller utan barn vid två till tre tillfällen. Detta kommer vi överens om. Även telefonhandledning är ett alternativ vi erbjuder.

Pedagoger och arbetslag

Det är viktigt att skolan har en samsyn när det gäller arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter i klassrummet och att du som pedagog har de pedagogiska verktyg som är nödvändiga för dessa elever, men också bra för övriga elever i klassen . Det kan vara kompenserande hjälpmedel/alternativa verktyg, struktur och strategier, som vi kan tipsa om och visa.

Föreläsningar


Tydlighet, struktur och ramar är avgörande "ingredienser" under en skoldag för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och för att vi ska ha alla med oss "på tåget". Just detta erbjuder vi nu skolor en föreläsning om. 

Vi erbjuder även miniföreläsningar för skolor, där vårt fokus ligger på läs- och skrivsvårigheter samt studieteknik och strategier samt en miniföreläsning om elevassistentens uppdrag i skolan, dels för elevassistenter, dels för pedagoger.


© 2018 Lena Ekblad, KompetensUtvecklarna 2.0, Järnvägsgatan 23 c, 216 14 LIMHAMN
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!